Ansökan om att bygga altan/balkongskydd

Enligt föreningens riktlinjer skall man som bostadsrättsinnehavare alltid ansöka till styrelsen om man önskar förändra sin uteplats sätta upp en terassmarkis eller ett balkongskydd.

I ansökan finns uppgifter om färg för markis och balkongskydd.

Om du vill bygga en altan så kan du redan nu ansöka hos styrelsen om att få bygga den. 

Det du behöver göra är att rita ut den altan du vill bygga på den markritning som hör till din lägenhet. 

Altanen ska utformas enligt nedan; 

 • Lämpligt är att lägga trallen på reglar som ligger på betongmarkplattor, invid huset kan man eventuellt fästa en regel i grunden. Ledningar och kulvertar längs husen gör att man inte kan få ner några fundament. Om du har en brunn som hamnar under altanen så får du göra ett ”lock” i trallen så att man kommer åt brunnen för eventuell framtida spolning.  
 • Altanen ska byggas av tryckimpregnerat virke. 
 • Trallen ska byggas vågrätt. 
 • Häcken ska vara kvar, det är alltså inte tillåtet att ta bort häcken som är planterad. 
 • Ta hänsyn till eventuella stuprör, funktionen av dessa får inte försämras p.g.a altanbygge. 
 • Du ansvarar själv för bygglov 

Vill du sätta upp staket gäller nedan:

 • Utformning av staket finns i dokument nedan. 
 • Trall utgörs av tryckimpregnerad trallvirke med rillad ovankant. 
 • Stolpar och ribbor utgörs med lätt avrundande kanter. 
 • Ribbor i Hörn geras
 • Infästning av stolpar i stolpsko utförs så att montering av ribbor kan ske dikt an stolpe. 
 • Staket får vara högst 90cm högt. 
 • Skärmvägg ska ta samma form som staketet och får vara högst 1,8m hög och 2,1m bred.

Ansökan om förändrad uteplats, terassmarkis

Ansökan om förändrad uteplats

Markritning

Utformning staket 

Ansökan till föreningen mailas till styrelsen@brfsjoutsikten.se

Behandlingstid för insänd altanansökan är ca 4-8 veckor.