Är det så att man önskar installera ett Yale Doorman lås i sin ytterdörr, behöver man kontakta styrelsen innan man påbörjar installationen utav låset. 

Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Det bekostas utav bostadsrättsinnehavaren själv. 

 

Ansökan till föreningen mailas till styrelsen@brfsjoutsikten.se